Điển hình nằm ở 9 địa phương (Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Đà Nẵng). Qua rà soát của Bộ Nội vụ có 58 trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà; 10 trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận. Đáng chú ý như Sở NN-PTNT Thanh Hóa có 8 phó giám đốc; Sở Tài nguyên môi trường Bình Định có 6 Phó giám đốc Sở. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương có 44 lãnh đạo/46 công chức; Sở NN-PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 lãnh đạo…

Mặc dù, tính đến ngày 01/4/2017, đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, năm 2016 và đầu năm 2017 với tổng số giải quyết tinh giản biên chế là trên 22.700 người. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn cho rằng, Tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kỷ luật, kỷ cương trong nhiều cơ quan, đơn vị và trong xã hội còn chưa tốt. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế, Chính phủ đã đề ra rất nhiều giải pháp trong thời gian tới như: Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; phân cấp quản lý viên chức và tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, DN qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của các ngành, các cấp; công khai tình hình, kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kiến nghị của người dân, DN.

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, vướng mắc của DN tại hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017 vừa diễn ra cho thấy, các cơ quan công quyền đã xử lý 850/1.100 kiến nghị của DN (đạt trên 77%). Tuy nhiên, theo điều tra của VCCI, nhiều vướng mắc và kiến nghị vẫn chỉ được giải quyết về mặt hình thức như trả lời từ trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mà chưa đi vào gốc rễ vấn đề.

Thực tế, người dân và DN đôi khi vẫn rất bức xúc bởi cách giải quyết hoặc lờ đi không giải quyết những vướng mắc tại địa phương. Điển hình nhất là vụ việc mới diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Với 9 lần đơn thư kiến nghị không được giải quyết khiến người dân đã phải giữ 38 cán bộ, công an địa phương.

Rất nhiều chuyên gia pháp lý đặt vấn đề, đã đến lúc phải xây dựng một bộ chế tài đảm bảo tính thực thi công vụ đối với cán bộ công chức và lực lượng vũ trang khi thi hành công vụ. Tại nhiều quốc gia phát triển đều có những quy định rất chặt chẽ vấn đề này. Việt Nam đã có Luật Công chức năm 2008. Tuy nhiên, các quy định vẫn mang tính chung chung và định tính.