Tàu Pearl River Bridge (hãng tàu ONE) quốc tịch Nhật Bản, có chiều dài 171,99 m, chiều rộng 27,6m, tổng nhập 692 container, tổng xuất 674 container.

Container nhận chuyến hàng đầu tiên từ tàu Pearl Bridge ( Nhật Bản)

Ông Cao Trung Ngoan, Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng cho biết, năm 2019, Cảng Hải Phòng đạt sản lượng hàng hóa 26,8 triệu tấn. Doanh thu đạt 1.686 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế vượt 375 tỷ đồng; giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc đất nước.

Cùng với đó, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm việc làm trực tiếp cho 2.500 cán bộ, công nhân với thu nhập ổn định hơn 15 triệu đồng/người/tháng.

Lễ ra quân nhận mã hàng đầu năm 2020 của cảng Tân Vũ

Năm 2019, Cảng Hải Phòng có bước phát triển mạnh mẽ: không ngừng cải cách thủ tục, quy trình khai thác, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước… Đồng thời, kết nối cấp lệnh giao hàng điện tử (eDO) với hãng tàu đã được triển khai từ 1.6.2019 và hệ thống kiểm tra tình trạng container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ cũng chính thức được triển khai từ ngày 1.1.2020 với mục đích là tự động hóa việc kiểm tra tình trạng container góp phần nâng cao năng suất xếp dỡ, bảo đảm thời gian giải phóng tàu nhanh, đáp ứng được xu thế khai thác tàu cỡ lớn với các hãng tàu.

Bước sang năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân lao động toàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 35 triệu tấn. Trong đó Cảng Hải Phòng: 27,5 triệu tấn; Doanh thu 1.732 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế dự kiến 415 tỷ đồng.

 

“Năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân lao động công ty phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 35 triệu tấn, doanh thu 1.732 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 415 tỷ đồng.

 Đồng thời, Cảng khẩn trương triển khai đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng biển Việt Nam nói chung và Cảng biển Hải Phòng nói riêng, khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc”- ông Cao Trung Ngoan cho biết.