Tại Lạng Sơn chúng tôi cũng có một số mô hình đang có những bước đầu khởi nghiệp mang lại tín hiệu tích cực.HTX Phượng Hoàng (Thôn Quán Thanh, Xã Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn) của chúng tôi đang đầu tư 10ha bưởi da xanh đã cho thu hoạch 150 tấn, thu nhập 2,5 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đang dự kiến mở rộng đầu tư trên diện tích 600 ha nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn do đất công không có, hơn nữa diện tích đất nông nghiệp tại Lạng Sơn nói chung và Chi Lăng nói riêng manh mún, phân tán, chủ yếu núi đá.

Về nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thiếu tư vấn của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, thiếu hệ thống bảo quản sau thu hoạch và năng lực quản trị còn kém. Việc liên kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm nhìn chung còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng được yêu cầu.
Ngoài ra, các sản phẩm bưởi và cam của Chi lăng được người tiêu dùng đánh giá rất tốt về chất lượng thế nhưng vẫn chưa làm được chỉ dẫn địa lý để khẳng định bản quyền và chất lượng sản phẩm.

Để HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương thì chúng tôi mong rằng các cơ quan ban ngành xem xét tạo điều kiện hơn trong việc tiếp cận tín dụng. Hơn nữa, các lãnh đạo tỉnh cũng cần tạo điều kiện và hỗ trợ thiết thực trong việc tạo chỉ dẫn địa lý; hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất bằng việc tập huấn về các kỹ thuật canh tác, kỹ thuật tưới tiêu để nâng cao chất lượng cho nông sản địa phương.