Ông Hồ Sỹ Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết như vậy khi trao đổi với PV DĐDN.

Tuy nhiên, tại thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An mà báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin lại hoàn toàn trái ngược với giải trình của Chi cục Bảo vệ môi trường.

p/Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Nghệ An), nơi đã “ưu ái” cho cán bộ đã chấm dứt hợp đồng vẫn được tham gia xử lý 16 bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Nghệ An), nơi đã “ưu ái” cho cán bộ đã chấm dứt hợp đồng vẫn được tham gia xử lý 16 bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Chi cục nói không

Người đứng đầu Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cũng thông tin là công tác thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường đối với từng dự án đầu tư đòi hỏi phải theo quy trình chặt chẽ.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường; Điều 18 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 thì việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định với ít nhất 07 thành viên.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo đánh giá ĐTM và đưa ra ý kiến thẩm định để làm cơ sở cho cơ quan thẩm định xem xét, quyết định việc phê duyệt báo cáo ĐTM; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan thẩm định về kết quả thẩm định.

Ông Hồ Sỹ Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho rằng, “trường hợp ông Lương Tuấn Anh đã được chấm dứt hợp đồng ngày 25/04/2017. Từ tháng 05/2017, ông Lương Tuấn Anh xin tiếp tục được học hỏi kinh nghiệm tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

Mặt khác, ông Lương Tuấn Anh không tham gia trong công tác thẩm định báo cáo ĐTM, không trực tiếp xử lý các hồ sơ liên quan tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Các hồ sơ được giao cho lãnh đạo phòng chuyên môn là ủy viên thư ký trực tiếp xử lý.

Và, trong quá trình học hỏi kinh nghiệm, đồng chí Tuấn Anh hỗ trợ trong công tác sắp xếp giấy tờ, phô tô tài liệu, gửi tài liệu… của một số hồ sơ”.

Sở TN&MT nói có

Trái với những ý kiến giải trình của Chi cục Bảo vệ môi trường thì tại Thông báo số 63/TB-Đ.Uy, ngày 29/7/2019 của Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Nghệ An do ông Võ Văn Ngọc – Phó giám đốc Sở ký nêu rõ: “…Đối với việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động: Đơn vị sử dụng người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trong việc xử lý các hồ sơ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cụ thể đối với trường hợp của Lương Tuấn Anh đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 25/4/2017 nhưng trong năm 2018 được giao xử lý 13 hồ sơ, trong quý I/2019 được giao xử lý 03 hồ sơ)”.

Về nội dung này, khi trao đổi với PV DĐDN, ông Hồ Sỹ Dũng cho rằng bản chất vụ việc lại không phải như vậy.
“Vì quy định liên quan đến công tác thẩm định báo cáo ĐTM rất chặt chẽ trong khi đó, ông Lương Tuấn Anh lại không đủ tiêu chuẩn. Hiện, cơ quan đã cho ông Lương Tuấn Anh nghỉ hẳn công việc” – ông Hồ Sỹ Dũng cho biết.

Trước đề nghị của PV muốn được tiếp cận 16 bộ hồ sơ mà Thông báo số 63 của Đảng ủy Sở TN&MT đã kết luận ông Lương Tuấn Anh có tham gia xử lý, người đứng đầu Chi cục Bảo vệ môi trường hẹn dịp khác và cam kết đã giao cho cán bộ phụ trách trao đổi lại với báo chí.

  Ông Hồ Sỹ Dũng - Chi cục trưởng Chi cục BVMT cho rằng, việc để ông Lương Tuấn Anh đã bị chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn được giao việc ở Chi cục Bảo vệ môi trường là do sức ép từ cấp trên “đè”  xuống.

Ông Thái Sỹ Oai – Trưởng VP Luật sư Nghệ Tĩnh cho biết: “Thông tin từ báo DĐDN về việc cán bộ đã chấm dứt HĐLĐ nhưng vẫn ký hồ sơ thẩm định tác động môi trường theo tôi là trái với quy định của Nhà nước và người chỉ đạo người này ký hồ sơ là vi phạm pháp luật. Cụ thể, khi người lao động đã chấm dứt HĐLĐ thì người đó không phải là người của cơ quan đó nữa. Như vậy người này không có quyền lợi, nghĩa vụ đối với cơ quan và không được phép ký vào bất kỳ hồ sơ nào do cơ quan ban hành. Những hồ sơ mà do người ngoài đơn vị ký với tư cách là người của đơn vị là không có giá trị pháp lý. Và người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về vấn đề này”.

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin