Tham gia thảo luận tại tổ, ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho biết, rất nhiều nước trên thế giới đều có cơ quan kiểm toán lại hoạt động kiểm toán này. Thậm chí cho phép thuê các đơn vị kiểm toán độc lập, có thể thuê cơ quan kiểm toán quốc tế kiểm toán lại hoạt động của cơ quan kiểm toán.

Đại biểu Hoàng Văn Cường

Đại biểu Hoàng Văn Cường

“Như quy định hiện nay là không có ai kiểm soát xem báo cáo kiểm toán có đúng không. Nếu để KTNN tự xem xét giải quyết khiếu nại, không có người bên ngoài, độc lập thì khó bảo đảm yếu tố khách quan”, ông Cường nói.

Từ đó, ông Cường đề nghị nên bổ sung thêm quy định phải có ít nhất 50% là chuyên gia độc lập bên ngoài tham gia hội đồng giải quyết khiếu nại về báo cáo kiểm toán.

ĐB Hoàng Văn Cường cũng cho rằng, luật đã quy định các báo cáo kiểm toán sau khi ký thì công bố công khai cho tất cả mọi người biết. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay thì hầu như không có ai biết được những báo cáo kiểm toán. Thậm chí, chúng ta trong đoàn giám sát muốn tiếp cận báo cáo kiểm toán cũng rất khó chứ không phải người dân hay là những cán bộ của cơ quan...

“Tôi đề nghị phải sửa lại, bổ sung là phương thức công khai là gì, thời gian công khai thế nào, để đảm bảo tất cả những báo cáo kiểm toán sau khi đã kết luận chính thức thì phải công bố công khai cho mọi đối tượng người dân đều được tiếp cận” – ĐB Cường nói.

Các Đại biểu thảo luận tại tổ

Các Đại biểu thảo luận tại tổ

Cũng tại buổi thảo luận tổ, đại biểu Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, cơ quan Kiểm toán Nhà nước nhận được rất nhiều đề nghị của công an, lãnh đạo Chính phủ về vấn đề giám định tư pháp.

“Luật Giám định tư pháp hiện nay chưa có kiểm toán. Tuy nhiên, chúng tôi xét về năng lực của cơ quan Kiểm toán Nhà nước thì thấy rằng việc này đề ra chúng tôi có thể đảm nhiệm được, bởi vì chúng tôi có lực lượng rất mạnh về tài chính, kế toán, quản lý đầu tư,... chúng tôi gần như là một cơ quan tổng hợp”.

“Nếu Quốc hội cho phép thì chúng tôi cử cán bộ đi học về giám định tư pháp và được cấp giấy chứng nhận thì khi đấy mới ban hành. Nếu Quốc hội giao thì chúng tôi sẵn sàng nhận”, người đứng đầu cơ quan này khẳng định.