Nhằm phát huy các lợi thế, thời gian qua, Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN,KKT) một cách kịp thời và đồng bộ.

Bên cạnh đó, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch KKT Hòn La, KKT Cửa khẩu Cha Lo cũng đã được xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2016. Hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

p/Ông Phạm Văn Năm- giám đốc trong lễ ký kết.

Ông Phạm Văn Năm- giám đốc trong lễ ký kết.

Thu hút nhiều dự án lớn

Theo ông Đậu Trọng Cảnh – Phó Trưởng ban Ban Quản lý KTT Quảng Bình, tỉnh còn đặc biệt chú trọng việc xúc tiến đầu tư. Riêng năm 2016 và quý I/2017, tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có năng lực để đầu tư những dự án lớn.

Nhờ vậy địa phương đã có thêm một số dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động như: Nhà máy may Quảng Bình tại KCN Cam Liên, Lệ Thủy; giai đoạn 2 dự án Nhà máy may S&D Quán Hàu tại KCN Tây Bắc Quán Hàu, các trung tâm dịch vụ thương mại tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, các Nhà máy tại KCN Bắc Đồng Hới...

Trong năm 2016, tỉnh đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.411,26 tỷ đồng. Riêng quý I/2017 tại các KCN, KKT đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 29,2 tỷ đồng, có 4 dự án đang thực hiện đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư 2.427 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay trong KCN, KKT của tỉnh đã thu hút được 94 dự án, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 43 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký là 26 triệu USD.

Không ngừng cải cách, hỗ trợ DN

Không chỉ tập trung thu hút vốn đầu tư, Ban Quản lý KKT còn rất quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2016 và quý I/2017, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Đồng thời luôn thực hiện tốt việc niêm yết công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Ban còn kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện có quy định về TTHC. Từ đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các TTHC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường và lao động; phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, lao động và thương mại tại KCN, KKT tại Quyết định số 1632/TTr-KKT ngày 01/6/2016.

Trong năm 2016, Ban tiếp nhận 49 hồ sơ TTHC; 3 tháng đầu năm 2017 đạt 10 hồ sơ TTHC. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước thời hạn quy định, không có hồ sơ giải quyết chậm trễ. Chính những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Ông Đậu Trọng Cảnh cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn ổn định sản xuất và đã đạt được một số kết quả tốt. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt 3.468 tỷ đồng, bằng 193% so với cùng kỳ, đạt 35,4% so với toàn tỉnh. Quý I/2017, con số này ở mức 608,1 tỷ đồng, đạt 114% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu năm 2016 đạt 1.922 tỷ đồng (khoảng 86,2 triệu USD) đạt 197% so với cùng kỳ. Riêng quý I đầu năm nay, chỉ tiêu này đã đạt 127 tỷ đồng. Hiện các KCN, KKT Quảng Bình đã tạo công ăn việc làm cho 4.800 người với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.