Đại biểu Trương Minh Hoàng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Đồng tình với việc giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bầu Chủ tịch nước

ĐB Trương Minh Hoàng

Đại biểu Trương Minh Hoàng

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà ý chí của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đặt niềm tin rất rõ. Ban Chấp hành Trung ương đã đồng tình 100% giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở vai trò là Tổng Bí thư cũng đã và đang thực hiện xuất sắc vai trò của mình.

Trong lãnh đạo, điều hành Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng như lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phó Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng đã và đang có những chuyến biến tích cực. Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước, tôi tin là sự điều hành, chỉ đạo nhất quán sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình với trọng trách được Quốc hội tín nhiệm và bầu sắp tới.

Đại biểu Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Giúp cải cách thể chế và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

ĐB Phạm Tất Thắng

Đại biểu Phạm Tất Thắng

Phiên họp ngày 22/10 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình phương án nhân sự giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước. Đây là công tác nhân sự quan trọng và cần thiết, đúng hướng.

Trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chống tham nhũng. Việc này được lãnh đạo toàn Đảng, cũng như cả hệ thống chính trị thực hiện, nhân dân hết sức đồng tình.

Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch Nước thì chắc chắn từ chỉ đạo mang tính định hướng của Đảng đến các công tác lập pháp mang tính cụ thể của Nhà nước sẽ đồng bộ, thống nhất. Đồng thời đẩy nhanh được quá trình cải cách thể chế của nước ta, cũng như đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Một điều nữa, hiện nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn trong Đảng, trong xã hội và trong nhân dân. Khi mà Tổng Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch Nước sẽ làm hạt nhận, nòng cốt để tập hợp không chỉ Đảng viên mà nhân dân, quần chúng…

Do đó, tôi thiết nghĩ Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch Nước chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến - đoàn Hà Nội: Hợp với ý Đảng lòng dân

ĐB Nguyễn Văn Chiến

Đai biểu Nguyễn Văn Chiến

Việc bầu Tổng Bí thư thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch nước, Hội nghị Trung ương 8 đã xem xét rất kỹ lưỡng và 100% đại biểu cũng đã tín nhiệm để giới thiệu. Tôi tin tưởng, kỳ họp lần này giới thiệu bầu Chủ tịch nước sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội, người đại diện cho lá phiếu của cử tri.

Tôi cho rằng, việc Trung ương giới thiệu và Quốc hội đưa ra bầu lần này đối với Chủ tịch nước là hoàn toàn phù hợp với ý Đảng và nguyện vọng của người dân.