Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Việt

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Việt

Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Sĩ Lợi về phát huy vai trò của KHCN trong việc năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh  cho biết, tinh thần chung của Chính phủ là tập trung mọi nguồn lực để nâng cao nâng suất lao động, theo đó, sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy vai trò của KHCN trong nâng cao năng suất nội ngành; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; cải thiện môi trường kinh doanh; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng KHCN; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo;...

Với câu hỏi của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh về giải pháp của Bộ trong đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh quốc gia, ông Ngọc Anh khẳng định, trong lĩnh vực KHCN, 2 năm nay Bộ đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực: Hoàn thiện hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn; phối hợp với các bộ đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành; 100% các thủ tục hành chính đã ứng dụng CNTT ở mức độ cấp 3; về sở hữu trí tuệ, Bộ cũng đã có những chuyển động đáng kể trong thời gian gần đây...

Đại biểu Phạm Tất Thắng đặt câu hỏi về đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Thừa nhận những hạn chế trong lĩnh vực này, Bộ trưởng cho biết, khoa học xã hội nhân văn thời gian qua đã có những biến chuyển, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và thời gian tới sẽ có những thay đổi. Bộ sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường sức đóng góp của khoa học xã hội nhân văn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.