(DĐDN) -Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án ưu đãi thuế, phí đối với một số sản phẩm của ngành than, dầu khí.

Tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 diễn ra sáng 6/1, Bộ Công Thương đã đưa hàng loạt kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án ưu đãi thuế, phí đối với một số sản phẩm của ngành than, dầu khí,...

Theo đó, đối với lĩnh vực dầu khí theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2016, ngành đã tiếp tục gia tăng trữ lượng dầu khí đạt kế hoạch đề ra, tương đương 16,66 triệu tấn dầu quy đổi. Tổng khai thác dầu trong và ngoài nước đạt 17,23 triệu tấn, vượt 1,19 triệu tấn so với kế hoạch năm. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất của ngành dầu khí so với nhiều năm trở lại đây.

Từ đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ đối với Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa (hỗ trợ PVN thay mặt Chính phủ thực hiện cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian 10 năm sau ngày vận hành thương mại).

Bộ Tài chính sớm xử lý, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về trích lập và sử dụng quỹ từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, trong đó có quy định về trích lập Quỹ Tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đưa chuỗi dự án Cá Voi Xanh vào danh mục các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí. Xem xét, cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi, đặc thù đối với việc đầu tư nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư.

Về lĩnh vực than, Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan rà soát các mức thuế, phí hiện áp dụng đối với ngành than để đề xuất điều chỉnh phù hợp. Chính phủ xem xét, điều chỉnh Nghị định số 203/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt cơ chế đặc thù thực hiện các dự án điện cấp bách trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh; Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Chiến lược phát triển ngành Điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; Phê duyệt khung giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định tăng vốn điều lệ của EVN.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng ở mức 0%; Hỗ trợ lãi vay khi doanh nghiệp đầu tư vào trung tâm xử lý nước thải ở các khu công nghiệp dệt may...

Nha Trang