Đường tỉnh

Đường tỉnh 756. Ảnh: TTXVN

Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó có 2 nhà thầu tiến hành giảm giá gồm: Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC  (giá dự thầu 206,788 tỷ đồng, giảm giá 13% và giá dự thầu sau giảm giá 182,429 tỷ đồng); Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (giá dự thầu 211,223 tỷ đồng, giảm giá 8% và giá dự thầu sau giảm giá 195,878 tỷ đồng).

Ba nhà thầu còn lại gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung (giá dự thầu 203,61 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú - Công ty CP Tập đoàn Đông Đô (giá dự thầu 180,075 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam (giá dự thầu 158,609 tỷ đồng).

Gói thầu trên sử dụng vốn vay của ADB, được đấu thầu rộng rãi trong nước; thời gian thực hiện hợp đồng 530 ngày.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 13 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.753B kết nối đường Đồng Phú - Bình Dương với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, sử dụng ngân sách địa phương. Trong đó có 6 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 7 gói thầu chỉ định thầu.

Theo đó, trong quý II/2020, Chủ đầu tư sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp lớn của Dự án gồm: Gói thầu XL01 - Xây dựng tuyến ĐT.753B (giá gói thầu 62,46 tỷ đồng); Gói thầu XL02 - Xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (giá gói thầu 85,99 tỷ đồng).