Nếu như những năm trước, giá cát, sỏi ở mức 50-60 ngàn đồng/m3 thì nay đã tăng lên 80-100 ngàn đồng/m3 tại bãi. Đây là những nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất bê tông thương phẩm nên chúng tôi bắt buộc phải mua.

Thời gian đầu giá cát tăng ít, nhà thầu chúng tôi còn cầm cự được, nhưng cho đến thời điểm này, giá cát đã tăng gần gấp đôi, buộc chúng tôi phải thương lượng với khách hàng. Giá cát tăng như vậy nhưng giá bán bê tông thương phẩm của chúng tôi không được phép tăng. Bởi nếu tăng giá bán bê tông thương phẩm thì doanh nghiệp chỉ có đường phá sản vì không thể cạnh tranh được. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện nay, riêng trên địa bàn Nghệ An đã có trên dưới 30 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm.

Trước khó khăn mà đơn vị sản xuất bê tông thương phẩm đang gặp phải, chúng tôi mong muốn nhà nước cần sớm vào cuộc kiểm soát giá bán vật liệu cát, sỏi và có chính sách giảm thuế cho những đơn vị này, thay vì nhà nước áp mức thuế khoáng sản khá cao lên mặt hàng này như hiện nay.