Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, đến trưa ngày 28/10, các quận, huyện đã di dời được 95.236 người, tăng hơn 3.000 người so với sáng sớm nay.

Một số nhà dân bị tốc mái, bay tôn, trụ đèn chiếu sáng bị ngã đổ một số cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường... Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người.

Cửa cuốn một tòa nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng bão

Cửa cuốn một tòa nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng bão

Cây xanh gãy đổ

Cây xanh gãy đổ

Cửa cuốn một tòa nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng bão

Cửa cuốn một tòa nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng bão

Cây xanh gãy đổ

Cây xanh gãy đổ

Công trình giao thông hư hỏng

Công trình giao thông hư hỏng

Công trình giao thông hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Công trình giao thông hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Cây xanh gãy đổ trên phố

Cây xanh gãy đổ trên phố

Cây ngã đè ô tô trên phố

Cây ngã đè ô tô trên phố

Cây ngã đè ô tô trên phố

Cây ngã đè ô tô trên phố

Biển quảng cáo hư hỏng

Biển quảng cáo hư hỏng

Công trình giao thông hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Công trình giao thông hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Biển quảng cáo hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Biển quảng cáo hư hỏng do ảnh hưởng của bão

Cây xanh ngã đổ trên phố

Cây xanh ngã đổ trên phố

Cây xanh ngã đổ trên phố

Cây xanh ngã đổ trên phố