Bất động sản du lịch là một hướng đi mới trên thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian gần đây. 

TS NGUYỄN ANH TUẤN - Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

TS Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phát biểu tại "Diễn đàn Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng Quảng Ninh 2020: Giải pháp nào thu hút các nhà đầu tư?" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 23/10

Tuy nhiên, với sự phát triển ồ ạt của các dự án bất động sản du lịch thời gian qua trên địa bàn cả nước và chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển và hải đảo đã xuất hiện những bất cập cần được giải quyết, tháo gỡ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thị trường này.

Bán đúng sản phẩm thị trường cần

Việc phát triển bền vững thị trường bất động sản du lịch cần được xét tới đầu tiên từ mối quan hệ cung - cầu. Không giải quyết tốt vấn đề cung cầu theo nguyên tắc thị trường với sự điều chỉnh hiệu quả của nhà nước sẽ không thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững và có thể dẫn tới các thái cực khác nhau: hoặc dư thừa nguồn cung dẫn tới lãng phí nguồn lực, cạnh tranh không lành mạnh, hoặc cung không đáp ứng được cầu sẽ dẫn tới lãng phí tiềm năng, và hướng tới đầu tư vì lợi nhuận ngắn hạn, lướt sóng... là những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững, lành mạnh của thị trường.

Phát triển bất động sản du lịch cần được thực hiện theo từng giai đoạn, khai thác từng khu vực, không nên phát triển tràn lan. Do vậy, việc quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch là hết sức cần thiết. Thực hiện theo quy hoạch sẽ đảm bảo phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, trong quy mô tổng thể hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của từng điểm đến, từng địa phương, từng vùng và cả nước.

Toàn cảnh Diễn đàn Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng Quảng Ninh 2020: Giải pháp nào thu hút các nhà đầu tư?

Định hướng quy hoạch phát triển bất động sản du lịch theo từng thị trường, phân khúc thị trường cũng là một giải pháp quan trọng khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, phát triển các dự án phù hợp với thế mạnh của từng nhà đầu tư, khi đó sẽ có thể tạo sự phát triển hài hòa giữa yếu tố cung và yếu tố cầu của thị trường này.

Việc đa dạng các gói kích cầu là cần thiết nhưng mục tiêu của các gói kích cầu cũng cần được xác định một cách đúng đắn. Kích cầu không chỉ là việc bán nhanh các sản phẩm ra thị trường mà cần quan tâm đến việc bán đúng sản phẩm thị trường đòi hỏi, minh bạch về quyền lợi, trách nhiệm. Chỉ khi đó, mục tiêu phát triển bền vững mới được đảm bảo.

5 yếu tố bền vững

Giải pháp then chốt chính là phải nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng uy tín thương hiệu nhằm mục tiêu phát triển thị trường bền vững.

Ở đây, sự bền vững của thị trường bất động sản du lịch sẽ bao gồm nhiều yếu tố: Thứ nhất, yếu tố kinh tế: Cần đảm bảo chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên: nhà phát triển, nhà đầu tư thứ cấp, chính quyền và cộng đồng địa phương. Không đảm bảo được lợi ích hoặc chia sẻ lợi ích không công bằng giữa các bên có liên quan sẽ không đảm bảo được tính bền vững lâu dài của dự án cũng như tính bền vững của thị trường.

Thứ hai, yếu tố xã hội: Việc phát triển dự án phải hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân địa phương, dự án cần được thiết kế và xây dựng để người dân địa phương có cơ hội được tham gia và hưởng lợi, khi đó mới có thể tạo dựng được môi trường xã hội thuận lợi cho dự án.

Thứ ba, yếu tố môi trường: Môi trường tự nhiên chính là sự hấp dẫn của các dự án bất động sản du lịch hiện nay. Đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt do các yếu tố nhân tạo đều có thể được đầu tư, xây dựng, trang bị, lắp đặt, nhưng yếu tố tự nhiên sẽ mang lại sự đa dạng của các dự án. Do vậy, yếu tố tự nhiên cần hết sức được coi trọng.

Thứ tư, yếu tố thương hiệu cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong phát triển lâu dài, bền vững. Thương hiệu gắn liền với chất lượng, uy tín. Thương hiệu là một đảm bảo tốt cho sản phẩm bất động sản du lịch. Do vậy xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản du lịch.

Cuối cùng, trong các chiến lược cạnh tranh thông thường, cạnh tranh về giá là hạ sách. Cạnh tranh về giá có thể mang lại lợi thế nhất thời trong giai đoạn ngắn, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới nguồn lực đầu tư, gây tác động tiêu cực tới rất nhiều lĩnh vực.