Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hợp tác giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp tổ chức: Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2019 vào ngày 30/7/2019 tại Hội trường tầng 3 - Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị sẽ có Lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng, đại diện các Sở, Ban, Ngành Tp. Đà Nẵng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK, logistics, đại lý hải quan…

Đại diện Ban tổ chức cho biết tại Hội nghị lần này, Ban tổ chức sẽ Báo cáo tổng hợp khảo sát ý kiến của  doanh nghiệp – Báo cáo do VCCI  Đà Nẵng thực hiện; đồng thời cũng sẽ đưa ra một số giải pháp về phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Đà Nẵng;… Cũng tại Hội nghị, Cục Hải quan TP Đà Nẵng cũng sẽ trực tiếp trả lời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.