Bãi bỏ quy hoạch tỉnh

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, phát biểu tại buổi họp báo họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 9 Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua, ông Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật này gồm 31 điều, trong đó có 30 điều quy định việc sửa đổi 37 luật và 1 điều quy định hiệu lực thi hành luật.

Tại buổi họp báo chiều 11/12, ông Mạnh cho hay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch sẽ chính thức bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, thay vào đó, nội dung này được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng Luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.

, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch sẽ chính thức bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch sẽ chính thức bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh.

Về vấn đề này, trước đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cũng cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh lập theo phương pháp tích hợp là sự tiến bộ mà Nhà nước trên thế giới đã và đang triển khai theo hướng này. “Quy hoạch xây dựng tỉnh là một hợp phần trong quy hoạch tỉnh” - đại biểu tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh đồng thời khẳng định, quy hoạch xây dựng tỉnh hoàn toàn trùng lặp về phạm vi, nội dung và mức độ chi tiết với quy hoạch tỉnh.

Ủng hộ phương án bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại cứ khẳng định quy hoạch xây dựng tỉnh là cụ thể? Luật Quy hoạch đã tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung thể hiện qua các phương án và là cơ sở để thành lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch khu chức năng cũng như quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.”

Mục đích của Luật Quy hoạch là để xác định được các loại quy hoạch thuộc ngành nào, bộ nào thì trao trả cho bộ, ngành đó. Đó là việc làm rất quan trọng, một thành công rất lớn. Khác nhau ở bản chất của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch tỉnh là chỉ có thay đổi tên từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh sang quy hoạch tỉnh. Còn toàn bộ nội dung kế thừa và cụ thể hóa. Chỉ có việc thay đổi tên thì tại sao chúng ta lại thêm một loại quy hoạch nữa?” - đại biểu Phùng Văn Hùng phân tích.

Bước đột phá khi bãi bỏ quy hoạch sản phẩm, hàng hóa

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiếp tục xem xét và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, bảo đảm quy định của các luật có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và hiệu lực đồng thời từ ngày 1/1/2019 để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch gồm 31 điều, trong đó có 30 điều quy định việc sửa đổi 37 luật và 1 điều quy định hiệu lực thi hành.

Theo đó, Luật bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ... đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh...

Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai (Điều 6 dự thảo Luật), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ như quy định tại dự thảo Luật. Bởi lẽ, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch là 10 năm. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể hóa quy hoạch tỉnh nên thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng phải phù hợp với thời kỳ của quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch là 10 năm.