Cục thuế TP Hồ Chí Minh khuyến khích thực hiện hoá đơn điện tử là cuối 2019, NĐ119 là tháng 11/2020, vậy doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh sẽ là năm nào thực hiện?

Về câu hỏi của doanh nghiệp, Ban Biên tập đã chuyển tới bộ phận giải đáp và tư vấn của Công ty Cổ Phần MISA trả lời. 

Về vấn đề này MISA xin được tư vấn: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định hạn cuối 1/11/2020 bắt buộc 100% Doanh nghiệp phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử. Triển khai thực hiện khoản 3 Điều 1 Chương II Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải đáp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 "Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử. Về cơ bản những nội dung này đã hoàn thành trong năm 2019 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Các thành phố lớn..."

Hiện Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch số 05/KH-CT ngày 19/03/2019 về việc Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử với chỉ tiêu trong năm 2019: "100% doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử"