Chương trình do Cục Trang bị và Kho vận/ Bộ Công an, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng / Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH EIFEC và Expo Services tổ chức.

Đây được cho là một hoạt động phù hợp với chính sách từng bước hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết đảm bảo khả năng phòng vệ và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quốc phòng  và chủ trương mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc phòng  với các nước, tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh của khu vực và của cộng đồng quốc tế.

Sự kiện cũng là dịp quảng bá các sản phậm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất với các đối tác và giới thiệu hình ảnh và vị thế của quốc phòng và an ninh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Trên quy mô 5.000 m2, triển lãm dự kiến thu hút khoảng 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng quốc gia của các nước như: Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ukraina, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng với 2 khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công An.