Phú Yên: Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020!

Enternews.vn Phú Yên đặt quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Đó là nội dung báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ với các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8/2020 về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Chính phủ đã quyết tâm…

Theo đó, sáng 21/8, tại cuộc hop giao ban trực tuyến của Chính phủ với các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8/2020 về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 1053/QĐ – TTg ngày 17/7/2020, Bộ KHĐT đã tổ chức thành lập đoàn công tác số 6, kiểm tra tại 7 địa phương bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên  và Bến Tre.

Phú Yên đặt ra mục tiêu là phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Phú Yên đặt mục tiêu cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Và qua kết quả làm việc với các địa phương, về cơ bản  các địa phương đã qán triệt triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2020. Kết quả giải ngân vẫn chưa đap ứng được yêu cầu đề ra chủ yêu do các nguyên nhân mà Bộ KHĐT đã tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ như: chậm trễ trong việc giao giao kế hoạch chi tiết năm 2020 cho các dự án, chậm trễ trong việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng; vướng công tác GPMB; Công tác chuẩn bị dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài không kỹ, phát sinh vướng mắc, phải tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án… nên ảnh hướng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Địa phương phải thực hiện…

Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến chậm và các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, Báo cáo tham luận tại cuộc họp thườn trực Chính phủ, đại diện UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Triển khai thực hiện văn bản số 5626/VPCP-KTTH, ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, Phú Yên đã thực hiện nghiêm túc về kế hoạch giao vốn nám 2020.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn Trung ương giao cho tỉnh đầu năm 2020 là  4.261.454 triệu đồng, vốn tỉnh giao là 7.486.654 triệu đồng (tăng 3.225.200 triệu đồng so với trung ương giao), trong đó, nguồn vốn ngán sách địa phương là 5.706.799 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương là 1.779.855 triệu đống.

Cụ thể, vốn ngân sách địa phương là 5.706.799 triệu đóng (tăng 3.225.200 triệu đồng so với trung ương giao) gồm: Vốn đẩu tư trong cân đối nguyên tắc, tiêu chí giai đoạn 2016-2020 là 391.599 triệu đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 5.218.200 triệu đồng (giao tăng 3.281.200 triệu đồng so với trung ương giao), vốn xổ số kiến thiết là 97.000 triệu đồng (giao tăng 7.000 triệu đồng so với trung ương giao).

Vốn ngân sách trung ương là 1.779.855 triệu đống, gồm: Vốn đầu tư các chương trinh mục tiêu là 381.619 triệu đồng, vốn đầu tư các chương tr.mục tiêu quốc gia là 337.936 triệu đồng, vốn nước ngoai lã 340.300 triệu đống, vốn trái phiếu Chính phủ là 720.000 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020: Giá trị giải ngân tính đến 30/6/2020 là 1.495.657 triệu đồng, bằng 33% kế hoạch vốn; trong đó: giá trị giải ngân phân vốn kế hoạch 2020 giao đầu năm là 1.407.591 triệu đổng, bằng 33% kế hoạch vốn, giá trị giải ngán phán ván kế hoạch 2019, kéo dài sang 2020 là 88.066 triệu đồng, bằng 31% kế hoạch vốn. Cụ thể -   Nguồn vốn ngân sách địa phương: Giá trị giải ngân tính đến 30/6/2020 là 1.130.531 triệu đồng, bằng 45% kế hoạch vốn.Trong đó, giá trị giải ngân phần vốn kế hoạch 2020 giao đầu năm là 1.117.463 triệu đồng, bằng 45% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân phần vốn kế hoạch 2019 kéo dài sang 2020 là 13.068 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch vốn. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách tập trung là 120.496 triệu đồng, băng 29% kế hoạch vốn, nguồn vốn thu tiền sử dụng đât là 995.770 triệu đồng, bằng 50% kế hoạc vốn…

Dự án đầu tư côngDự án Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A – Điểm đấu nối “khai thông” của tỉnh Phú Yên

Dự án đầu tư công: Nút giao thông đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A – Điểm đấu nối khai thông của tỉnh Phú Yên.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Về giá trị giải ngân tính đến 30/6/2020 là 365.126 triệu đồng, bang 18%kế hoạch vốn, trong đó, giá trị giải ngân phần vốn kế hoạch năm 2020 giao đầu năm là 290.128 triệu đồng, bằng 17% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân kế hoạch 2019 kéo dài sang 2020 là 74.998 triệu đồng, bằng 29% kế hoạch vốn. Cụ thể, vốn đầu tư các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 120.984 triệu đồng, bằng 25% kế hoạch vốn, trong đó, vốn nước ngoài là 146.909 triệu đồng, bằng 38% kế hoạch vốn; vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 85.784 triệu đồng, bằng 22% kế hoạch vốn, vốn trái phiếu Chính phủ là 11.449 triệu đồng, bằng 22% kế hoạch vốn.

… và cam kết giải ngân 100%

Cũng theo đại diện UBND tỉnh Phú Yên, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 662/TTg-KTTH ngày 26/5/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở bàn ngành, huyện thị, thành phố  và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công triển khai các nhiệm vụ trong tâm, các gải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

Trước đó, tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nêu rõ: Mục tiêu đặt ra là phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát đối với số vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2020 để xem xét, điều chuyển từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, các dự án cần hoàn thành trong năm 2020.

Như vậy, để đồng hành và hoàn thành các mục tiêu mà Chính phủ đề ra, Phú Yên đặt ra mục tiêu là "phải nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang", góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020! tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích