Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm bệnh nhân chạy thận và không dùng xe công đi lễ hội

Enternews.vn Quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính.

Đây là nội dung trong Công văn số 72 được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến gửi các Ban Đảng và Văn Phòng Thành ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Thành phố, về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Điện ngày 3/2/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, Thường trực Thành ủy yêu cầu đảng đoàn HĐĐN, ban cán sự đảng UBND, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy sớm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trước mắt tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, tập trung cao độ phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đọa của Thường trực Ban Bí thư, các chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố về công tác này. Đặc biệt là thực hiện tốt thông báo số 125-TB/TU ngày 2/2/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; các công điện,c hỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 17/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân điều trị lâu dài tại các bệnh viện, nhất là bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào vùng xa trung tâm; công nhân, người lao động khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp... trên địa bàn Thành phố.

Ba là, không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích