Chủ đề: phát triển nông nghiệp

phát triển nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 08:09, 12/11/2019

Hải Phòng: Thách thức trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mặc dù khởi nghiệp tại Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, nhưng để có thể khởi nghiệp được theo hướng đổi mới sáng tạo thì các startup vẫn còn không ít vướng mắc và thách thức