Chủ đề: Phát triển bền vững

Phát triển bền vững, cập nhật vào ngày: 05:43, 07/07/2020

1 2 3 4 5 6

[TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP] Thị trường bất động sản Hải Phòng: Cơ hội lớn cho nhà đầu tư

Tọa đàm "Thị trường bất động sản Hải Phòng: Cơ hội lớn cho nhà đầu tư" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức chiều ngày 6/7/2020 tại TP. Hải Phòng.