Sáng nay (28/6), tại Hà Nội, đã diễn ra lễ phát động "Giải báo chí với phát triển bền vững 2018" do Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED cho biết phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi tường, chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu.

Ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED phát biểu tại buổi lễ phát động

Ông Trần Nhật Minh - Giám đốc RED phát biểu tại buổi lễ phát động

Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc được xem như là định hướng mang tính toàn cầu và mỗi quốc gia cần phải đặt ra mục tiêu phù hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện.

17 mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể đề phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Khác với MDGs nhấn mạnh vai trò nhà nước, các mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của mọi người, với khẩu hiệu quen thuộc “không để ai ở lại phía sau”.

Rất đông đại diện từ các cơ quan báo chí đến tham dự tại buổi lễ.

Rất đông đại diện từ các cơ quan báo chí đến tham dự tại buổi lễ.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là một trong những sáng kiến truyền thông của Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), được ghi nhận vào chương trình hành động 2018 nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Theo bà Ping Kitnikone Đại sứ Canada tại Việt Nam mục tiêu của giải thưởng báo chí với phát triển bền vững nhằm tăng cường tham gia của người dân, báo chí trong quá trình xây dựng chính sách về kinh tế của Việt Nam.

"Như chúng ta đều biết, báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việcviệc cung cấp thông tin cho công chúng, không chỉ là những thông tin thông thường mà là những thông tin mang tính cách xây dựng. Báo chí cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của công chúng về các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là các vấn đề còn đang gây tranh cãi. Vai trò báo chí có gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông, do đó chúng tôi đánh giá vai trò to lớn với định hình, cải thiện cách nhìn nhận của công chúng đối với các vấn đề kinh tế xã hội" - bà đại sứ cho biết.

Hiện nay là thời điểm vô cùng quan trọng trong việc tham gia của công chúng đóng góp cho chính sách của chính phủ. Và một trong những vấn đề thu hút công chúng hiện nay là phát triển bền vững về môi trường, "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của RED trong việc khởi xướng sự quan tâm hơn nữa của báo chí với vấn đề phát triển bền vững: - bà Ping cho biết.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018” dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực là Giới và Môi trường. Trong đó, lĩnh vực Giới là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho mục tiêu được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu số 5 VSDGs). Về lĩnh vực Môi trường, đây là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên (Mục tiêu số 7,13,14 và 15 VSDGs).

"Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước" - đại sứ Canada cho biết.

Bạn đang đọc bài viết Phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018" tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,