Phải tạo ra chuyển biến căn bản trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công

Enternews.vn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: "Từ nay đến cuối năm, phải tạo ra một chuyển biến căn bản trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, nhất là trái phiếu chính phủ và vốn ODA".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng ngày (18/7).

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng ngày (18/7).

Theo đó, Phó Thủ tướng đã đưa ra 9 nhiệm vụ căn bản mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần triển khai để góp phần vào sự tăng trưởng nhanh, bền vững của nền kinh tế. 

Thứ nhất, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt những phương châm Chính phủ đã đề ra trong năm 2019, đặc biệt là tinh thần bứt phá, phải bứt phá mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đã đề ra ở Nghị quyết 01, và Nghị quyết 02 trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội và kết luận của Trung ương đối với phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2019.

Đồng thời tiếp tục khơi thông động lực tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả 6 giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 tại Nghị quyết 23 của Chính phủ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, khắc phục tồn tại, hạn chế, thường xuyên theo dõi ứng phó linh hoạt với diễn biến tình hình, nỗ lực tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là với vấn đề tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, đảm bảo cân đối vĩ mô.

Thứ hai, với tư cách là tổng tham mưu trưởng về kinh tế của Nhà nước, tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần này. Đồng thời chủ động hơn nữa và phối hợp trong việc đưa ra các chính sách vĩ mô quan trọng như tài khóa, tiền tệ, thương mại.

Để có những đánh giá, phân tích, cập nhật kịp thời, đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng những giải pháp căn cơ trong việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông được các động lực tăng trưởng trong điều kiện kinh tế thế giới rất khó khăn như hiện nay.

Thứ ba, ngành kế hoạch đầu tư và thống kê phải xác định nhiệm vụ chính là xây dựng thể chế, xây dựng cơ chế chính sách để hoàn thiện toàn bộ nền kinh tế.

“Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng cơ chế, chính sách, các khung khổ pháp luật, đặc biệt là có các cơ chế chính sách khuyến khích sự phát triển của các mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tạo ra một chuyển biến căn bản trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, nhất là trái phiếu chính phủ và vốn ODA từ nay đến cuối năm 2019.

Thứ tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, tiên phong trong việc cải cách và đổi mới thể chế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ: “Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng yêu cầu các bộ ban ngành thực hiện hai nhiệm vụ. Một là, làm thế nào để liệt kê danh mục những vướng mắc từ trong thể chế đang cản trở sự phát triển. Hai là, danh mục những vấn đề mà thể chế phải hoàn thiện để đón được những xu hướng mới của nền kinh tế thế giới”.

Đồng thời, hoàn thiện Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Luật sửa đổi một số điều Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Cần có tư duy mới và cách nhìn khác để tháo gỡ vướng mắc những khuôn khổ pháp lý trong hoạt động đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Đầu tư công sửa đổi, rà soát lại một lần nữa những vướng mắc trong việc giải ngân, quy hoạch.

Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đặc biệt là trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ODA. Phải tạo ra một chuyển biến căn bản trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, nhất là trái phiếu chính phủ và vốn ODA.

Để đến năm 2020, với Luật Đầu tư công sửa đổi Việt Nam sẽ tạo ra bước tiến mới trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tốt trách nhiệm cơ quan thường trực của Chương trình mục tiêu Quốc gia, thường trực ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thứ sáu, quan tâm nhiều hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp dến năm 2020.

Đồng thời, làm tốt hơn vai trò thu hút FDI, với việc thiết kế những bộ lọc để lựa chọn được những doanh nghiệp FDI chất lượng. Quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với các dự án đầu tư núp bóng, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa…

Thứ bảy, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16. Đồng thời, sớm xây dựng báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2020 để trình Hội nghị trung ương 11 và kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Cũng như sớm xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Đầu tư công mới để trình Quốc hội vào kỳ cuối năm 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, nên chăng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, tập trung hoàn thiện toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng như đường sắt và đường bộ.

Thứ tám, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ nghiên cứu khảo sát các vùng miền đất nước, chắt lọc các kết quả đã đặt hàng các cơ quan nghiên cứu, để nghiên cứu chắt lọc các kết quả đã đặt hàng các cơ quan địa phương.

Chín là, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm nhiều hơn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng, Bộ kế hoạch và Đầu tư, nhạy bén hơn, quyết liệt hơn, đeo bám hơn... để giải quyết dứt điểm những đề án còn chưa hoàn thiện.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phải tạo ra chuyển biến căn bản trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
 
 • Lê Hiển Dương - 06:19, 15/07/2020

  Cấm hoa vĩ và các công ty công nghệ của Tq là đúng vì đó là công cụ của Bắc kinh để do thám và ăn cắp phát minh của các ..

  Huawei “khó thở”...

 • BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH. - 14:05, 14/07/2020

  Phát triển Khoa học kỹ thuật phải đồng thời với Kinh tế xã hội. Nếu không thì nghèo mà còn xài hàng nhập khẩu đấy là -..

  Việt Nam có thể ngang bằng thế giới

 • Mr Ha - 06:33, 14/07/2020

  Để làm được điều này, các khoản mục chi tiêu từ ngân sách cần có sự toán, công khai minh bạch... Bên cạnh đó, cần dẹp đư..

  Việt Nam có thể ngang bằng thế giới

 • Đàm Chính Nghĩa - 06:31, 14/07/2020

  Đây là bài phân tích tương đối đầy đủ trong khuôn khổ của bài viết có hạn, nhưng đã làm cho bạn đọc hiểu được nhiều điều..

  Việt Nam có thể ngang bằng thế giới

 • Nguyễn Chính Liêm - 06:28, 14/07/2020

  Tôi rất xúc động về thực tế được liệt kê trong bài viết. Từ lâu lắm rồi tôi rất tin TRÍ TUỆ VIỆT NAM VÀ TIỀM NĂNG VIỆT N..

  Việt Nam có thể ngang bằng thế giới