PCI Quảng Ninh: Đổi mới - hiệu quả

Enternews.vn (DĐDN)- Năm 2015, Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhưng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng cao hơn vào quá trình đổi mới từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

(DĐDN)- Năm 2015, Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhưng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng cao hơn vào quá trình đổi mới từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

b1 copy Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) nhận giải thưởng Thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2015 - Ảnh: Quốc Tuấn

Theo bảng xếp hạng PCI 2015, với số điểm 65,75, xếp vị trí thứ 3 trong nhóm điều hành rất tốt so với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Quảng Ninh được đánh giá có nhiều sáng kiến cải cách hành chính và đổi mới chất lượng điều hành. So sánh với năm 2014, số điểm của năm 2015 tăng 3,59 điểm và tăng 2 bậc. Trong đó chỉ số gia nhập thị trường đạt 9,18 điểm, tăng 0,7; chỉ số tiếp cận đất đai đạt 6,26, tăng 0,75 điểm; chỉ số tính minh bạch đạt 7,09, tăng 0,85; chỉ số chi phí thời gian đạt 7,27, tăng 1,0; chỉ số chi phí không chính thức đạt 6,03, tăng 1,14; chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 4,69, tăng 0,91; chỉ số tính năng động đạt 5,31, tăng 0,48; chỉ số đào tạo lao động đạt 7,19, tăng 0,04; thiết chế pháp lý đạt 5,93, tăng 0,65; riêng chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,92, giảm 0,8.

Đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp

Đạt được kết quả trên, Quảng Ninh đã rất quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ và có nhiều giải pháp, sáng kiến mới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cụ thể như kết quả triển khai các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong năm 2015 đã cơ bản đạt yêu cầu. Về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính; tuân thủ quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; với quyết tâm cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh đã chỉ đạo và đồng loạt rà soát TTHC tại tất cả các ngành, lĩnh vực.

Đến nay, tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 1.534 TTHC, giảm 201 TTHC ở 3 cấp so với Đề án 30 năm 2010. Thời gian giải quyết TTHC giảm trung bình 40% thời gian so với quy định của Trung ương. 14/15 trung tâm hành chính công các địa phương trong tỉnh đã đưa 100% TTHC vào thực hiện, cung cấp 1.286 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hài lòng của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ công đạt trên 98%. Bên cạnh đó, thời gian thành lập DN (khi hồ sơ hợp lệ) chỉ mất tối đa là 3 ngày, cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh từ 31 ngày rút ngắn được 28 ngày.

Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiều tích cực. Do đó, số lượng dự án và tổng mức đầu tư cấp mới trong năm 2015 đạt cao nhất so với cùng kỳ các năm trước và cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 97 dự án, với tổng vốn đăng ký 58.124 tỷ đồng, tăng 35,8% cùng kỳ. Năm 2015 có 1.340 doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 10% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 9.931 tỷ đồng (tăng 117% cùng kỳ); số DN ngừng hoạt động hoạt động trở lại tăng 39% cùng kỳ. Qua đó cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được củng cố, DN yên tâm mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh…

Có 6 nhóm vấn đề, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tiếp tục nâng cao thứ hạng PCI của Quảng Ninh.

Gỡ điểm “nghẽn”

Năm 2016, để tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, bên cạnh duy trì các chỉ số thành phần tăng điểm, Quảng Ninh sẽ đặc biệt chú trọng, quyết liệt trong việc cải thiện chỉ số thành phần giảm điểm là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên thực tế, đối với tỉnh Quảng Ninh, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) được giao nhiệm vụ thường trực tổ PCI của tỉnh, liên quan đến chỉ số về Hỗ trợ doanh nghiệp. Mặc dù nội hàm của chỉ số này chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, tư vấn pháp luật và hỗ trợ kỹ năng quản trị kinh doanh, nhưng từ khi thành lập đến nay, Ban luôn xác định vai trò là cơ quan đầu mối theo dõi chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp thực hiện chức năng hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tiếp tục nâng cao thứ hạng PCI của Quảng Ninh, ông Long cho rằng: Thứ nhất, tiếp tục tăng cường minh bạch thông tin, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin tại các cơ quan, đơn vị, công khai thông tin về các văn bản về quy hoạch, đất đai và các pháp luật, các chính sách ưu đãi thông qua cổng thông tin điện tử để phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp; xây dựng các quy trình giải quyết rõ ràng, các TTHC được cần phải đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu nhất; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên trang web của cơ quan, đơn vị đảm bảo đầy đủ và cập nhật thông tin.

Thứ hai, cần có biện pháp đổi mới trong việc tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp trong các cuộc đối thoại doanh nghiệp, cũng như giải quyết công việc sau đối thoại hiệu quả hơn; hình thức đối thoại doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và phù hợp từng ngành, địa phương, tránh tình trạng hình thức, không hiệu quả.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo lập khung pháp lý phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 với các hoạt động cụ thể, gắn với hiệu quả và thiết thực của doanh nghiệp.

Thứ tư, nghiên cứu thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp để hỗ trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay. Thành lập vườn ươm doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ có thời hạn doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự theo quy trình và có hệ thống thông qua việc cung cấp cho các doanh nghiệp được ươm tạo không gian, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh các nguồn lực cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh và công nghệ.

Thứ năm, nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh, chủ yếu tập trung vào quản trị doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Hiện nay, doanh nghiệp trong và ngoài nước coi PCI như là công cụ hỗ trợ quan trọng để quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh. Với vai trò là đầu mối xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, IPA sẽ nỗ lực hết mình để cùng với các cấp chính quyền kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất và hiệu quả nhất để các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội.”- ông Long chia sẻ.

Nam Trang

>> Quảng Ninh: 3 đột phá cho tăng trưởng “xanh”

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết PCI Quảng Ninh: Đổi mới - hiệu quả tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích