Chủ đề: nước sạch sông Đà nhiễm dầu

nước sạch sông Đà nhiễm dầu, cập nhật vào ngày: 18:49, 24/02/2020

Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.