Chủ đề: nông nghiệp

nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 16:34, 01/03/2021

1 2 3 4 5 6

Hải Dương: Hàng nghìn ha nông sản “kêu cứu”

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương đã đến vụ thu hoạch đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.