Những điều cần biết khi tham gia thị trường BĐS Kỳ II: Thuế đối với các đại lý bán hàng, môi giới, tư vấn BĐS

Enternews.vn Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đại lý bán hàng, tư vấn, môi giới sẽ nộp thuế GTGT, TNDN hoặc thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thuế GTGT áp dụng là 10% trên doanh thu theo giá chưa có thuế, người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào dựa trên cơ sở chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

 p/Với các cá nhân hành nghề môi giới, tư vấn BĐS thì nghĩa vụ thuế của họ tùy thuộc vào vị trí của họ trong thực hành nghề nghiệp.

Với các cá nhân hành nghề môi giới, tư vấn BĐS thì nghĩa vụ thuế của họ tùy thuộc vào vị trí của họ trong thực hành nghề nghiệp.

Kê khai nộp thuế tùy bán trực tiếp hay mua lại của chủ đầu tư

Đối với trường hợp bán đúng giá quy định của chủ đầu tư, người tư vấn, đại lý chỉ được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ % trên giá bán đúng của chủ đầu tư thì không áp thuế đối với doanh thu hoa hồng (vì đã tính đủ thuế theo giá bán quy định), số tiền hoa hồng thu được sẽ tính vào doanh thu của đơn vị để kê khai tính thuế TNDN.
Nếu các chủ thể đại lý, tư vấn hoặc môi giới BĐS thực hiện mua đứt của chủ đầu tư dự án một diện tích sàn, một số căn hộ hoặc một phần dự án BĐS sau đó bán lẻ cho người mua thì phải kê khai nộp thuế theo giá thực tế bán ra (giá chưa có thuế GTGT), áp thuế suất 10% và thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã trả theo hóa đơn và thanh toán cho chủ đầu tư qua ngân hàng.

Thuế TNDN áp dụng đối với các DN có hoạt động đại lý, môi giới, tư vấn, kinh doanh mua/bán BĐS là 20% trên thu nhập chịu thuế, được xác định theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Quy định hiện hành là Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017). Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính gồm: Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.

Nghĩa vụ thuế tùy thuộc vị trí

Đối với các cá nhân hành nghề môi giới, tư vấn BĐS thì nghĩa vụ thuế của họ tùy thuộc vào vị trí của họ trong thực hành nghề nghiệp. Nếu là nhân viên làm công ăn lương của các DN đại lý, tư vấn, môi giới BĐS thì họ không phải trực tiếp khai thuế, nộp thuế mà cơ quan, DN sử dụng họ sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nơi họ nhận tiền lương, tiền hoa hồng.

Trường hợp là người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì thuế TNCN định kỳ hàng tháng sẽ được khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, trên cơ sở giảm trừ gia cảnh theo hồ sơ tự khai. Kết thúc năm cá nhân thực hiện tự khai quyết toán thuế (nếu có từ 2 nguồn trở lên), hoặc ủy quyền cho cơ quan, DN trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

Trường hợp cá nhân đăng ký hành nghề kinh doanh độc lập thì thực hiện nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định pháp luật áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
(còn tiếp)

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích