Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2018

Enternews.vn Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công... là một số quy định mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2018.

Các trường hợp giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động được giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong ba trường hợp: do tình hình thực tế hoạt động doanh nghiệp nên cần thiết phải giảm quy mô hoạt động; trường hợp cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp; do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được Nhà nước đầu tư vốn…

Trong các trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký doanh nghiệp. 

Quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Thông tư 67/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, vậnhành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sảncông sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.

Theo Thông tư này, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16/7/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

Cụ thể, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 4 năm kinh nghiệm trở lên (trước đây là 5 năm).

Ngoài ra, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III là phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 2 năm kinh nghiệm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 3 năm); từ 3 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 5 năm).

Văn bản điện tử phải gửi trong ngày ký 

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành từ 6/9/2018.

Theo Quyết định này, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Thay đổi điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài

Theo Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 3/9, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư – kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành.

Thông tư mới tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đăng kí kinh doanh tại Việt Nam

Thông tư mới tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đăng kí kinh doanh tại Việt Nam

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trình văn bản hợp nhất cho Bộ trưởng ký xác thực trong thời hạn cụ thể như sau: Đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến; Đối với Thông tư/Thông tư liên tịch là 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất.

Siết quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Theo Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, việc thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước.

Nợ giữa các thành viên trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau: Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán nợ giữa các thành viên; Hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2018 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích