Chủ đề: NHNN

NHNN, cập nhật vào ngày: 16:11, 22/01/2021

1 2 3 4 5 6

TRỰC TIẾP: Tọa đàm "Doanh nghiệp vận tải và giải pháp sống còn thời Covid - 19"

Năm 2020 là một năm đầy biến động với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch COVID -19 như một cơn lốc tràn đến và cuốn theo rất nhiều các doanh nghiệp bị điêu đứng trong đó có vận tải.