NHNN chính thức ban hành Thông tư hướng dẫn cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Enternews.vn Thông tư số 01/2020/TT-NHNN qui định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 12/3/2020.

Ngày 12/3/ 2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 01 qui định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Thông tư được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11 ngày 14/2/2020 về phiên họp Chính phủ thường kì tháng 1/2020.

Thông tư đảm bảo cơ sở pháp lí hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông tư gồm 3 chương và 10 điều, trong đó có một số nội dung chính sau:

Về phạm vi nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

Điều 4 Thông tư qui định nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19;

c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19.

TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịnh COVID-19, trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19.

 2. Về miễn, giảm lãi, phí

Điều 5 Thông tư qui định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo qui định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19.

3. Về giữ nguyên nhóm nợ

Điều 6 Thông tư qui định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo qui định của NHNN tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1/2020 trong thời gian cơ cấu lại (trừ trường hợp qui định tại khoản 3 Điều này) đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi qui định Thông tư này.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo qui định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro trong hoạt động mà không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

4. Về trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị thuộc NHNN

Điều 7 Thông tư qui định cụ thể trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành qui định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo qui định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Điều 8 Thông tư qui định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc thanh tra, giám sát, xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2020.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích