Đại diện doanh nghiệp sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, đặt câu hỏi: Theo điều 4 Thông tư 32/2011; phần 2đ nên điều kiện của tổ chức khởi tạo “có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HĐ điện tử được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hoá đơn”. Vậy  có bắt buộc phải tích hợp giữa phần mềm kế toán với phần mềm hoá đơn điện tử?

Nội dung này Công ty CP MISA xin giải đáp như sau: Hiện tại có một số hình thức kết nối với phần mềm kế toán như sau: 

  1. Phần mềm hóa đơn điện tử được tích hợp nằm trong Phần mềm kế toán - bán hàng mà DN đang sử dụng.
  2. Phần mềm hóa đơn điện tử là phần mềm độc lập tách biệt với Phần mềm kế toán. Tuy nhiên ở hình thức nào thì việc việc truyền dẫn phải được "đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hoá đơn" mà không phải nhập thủ công dẫn đến có sự khác biệt giữa dữ liệu trên Phần mềm kế toán và Phần mềm hóa đơn điện tử
Bạn đang đọc bài viết Nhiều hình thức kết nối hoá đơn điện tử với phần mềm kế toán tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,