Chủ đề: nhập khẩu

nhập khẩu, cập nhật vào ngày: 03:24, 16/08/2020

1 2 3 4 5

Chấn chỉnh quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.