5 công ty niêm yết trong đợt này bao gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI), Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mãHAG), Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mãHNG), CTCP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương (mã PPI), Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mãQCG).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ: Căn cứ quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán “…trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính năm trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan”.

Trước đó, ngày 4/4/2017, HOSE cũng đã có Công văn nhắc nhở 7 công ty niêm yết nộp chậm báo cáo tài chính kiểm toán 2016 gồm: ASP, ATG, TS4, VID, BGM, KPF, KAC.

Bạn đang đọc bài viết Nhắc nhở hàng loạt công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2016 tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,