Chủ đề: người Việt tử tế

người Việt tử tế, cập nhật vào ngày: 21:07, 09/08/2020

4 5 6 7 8 9

ĐIỂM BÁO NGÀY 07/08: Nỗi lo chính sách thiếu nhất quán

Trước mắt, doanh nghiệp xuất khẩu ván gỗ ghép được áp dụng với thuế suất 0% nhưng những ồn ào và tranh cãi xung quanh câu chuyện có hay không việc Hải quan áp nhầm mã HS vẫn chưa tới hồi kết thúc.