Chủ đề: người Việt tử tế

người Việt tử tế, cập nhật vào ngày: 17:32, 04/07/2020

1 2 3 4 5 6

Doanh nghiệp Việt và bài toán hội nhập sân chơi mới từ EVFTA

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất kỳ vọng vào việc EVFTA là “bàn đạp” để Việt Nam tham gia sân chơi lớn trên thế giới, mang lại tín hiệu xuất khẩu tích cực hơn trong thời gian tới.