Nghịch lý quy định xử lý nước thải (Kỳ IV): Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chính thức lên tiếng

Enternews.vn Bình Phước sẽ không đánh đổi phát triển kinh tế với ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Sở TN&MT cần kiểm tra, xem lại môi trường pháp lý, báo cáo lãnh đạo tỉnh để xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Như DĐDN đã phản ánh, trước những thông tin quy định về việc các doanh nghiệp chế biến cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nguy cơ phải đóng cửa chỉ vì một nghị quyết của của địa phương về quy định nước xả thải. Điều đáng nói là nghị quyết này đã vô tình bít cửa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành chế biến mủ cao su, khoai mỳ...

Trong khi, theo quy chuẩn nước thải - QCVN 01-MT: 2015/BTNMT, ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên thì nước thải sơ chế cao su khi xả ra không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sẽ áp dụng cho cột B (quy định này doanh nghiệp hiển nhiên được áp dụng).

Tuy nhiên, đối lập lại quy định trên thì Tỉnh ủy Bình Phước lại ra Nghị quyết số 04-NQ/TU quy định: Các cơ sở chế biến cao su phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo cột A. Trên cơ sở đó, tại công văn số 1495/STNMT-VP, ngày 07/07/2017, Sở TN&MT tỉnh Bình Phước yêu cầu các doanh nghiệp phải hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải đạt cột A đến hết ngày 31/12/2018.

Trước những quy định trên, ngày 20/11/2018, 12 nhà máy chế biến mủ cao su đã phải tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến chung và thống nhất làm văn bản xin các cấp chính quyền địa phương cho các doanh nghiệp được áp dụng xả thải theo chuẩn quốc gia (QCVN 01-MT: 2015/BTNMT).

Ngày 29/3/2019, Sở TN&MT lại ra Văn bản số 616/STNMT-CCBVMT đề xuất với UBND tỉnh Bình Phước, vẫn giữ nguyên quan điểm và buộc các doanh nghiệp phải theo đúng cột A, theo đúng tinh thần Nghị quyết 04/NQ-TU. Trường hợp “các doanh nghiệp cố tình không thực hiện buộc phải đóng cửa nhà máy”.

Bức xúc về những quy định trên, các doanh nghiệp chế biến mủ cao su tại tỉnh Bình Phước tiếp tục kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước, đề nghị xin được thực hiện theo quy định của pháp luật, tức là thực hiện theo quy chuẩn nước thải - QCVN 01-MT: 2015/BTNMT, quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên thì nước thải sơ chế cao su khi xả ra không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sẽ áp dụng cho cột B.

Theo các doanh nghiệp chế biến mủ cao su và khoai mỳ: Việc Nghị quyết số 04-NQ/TU quy định các cơ sở chế biến cao su phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo cột A, tức là nước sau khi thải ra môi trường phải đạt 100% (nước sinh hoạt) là rất khó cho các doanh nghiệp.

Theo các doanh nghiệp chế biến mủ cao su và khoai mỳ: Việc Nghị quyết số 04-NQ/TU quy định các cơ sở chế biến cao su phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo cột A, tức là nước sau khi thải ra môi trường phải đạt 100% (nước sinh hoạt) là rất khó cho các doanh nghiệp.

Buộc phải nâng chuẩn lên cột A vì nghị quyết 04

Trước những thông tin trên, ngày 8/4/2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và sở ngành đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều hành buổi đối thoại do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, chủ trì.

Trả lời đối thoại của các doanh nghiệp và báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về kiến nghị của doanh nghiệp về vụ việc nêu trên, ông Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Phước, cho biết: Ngày 26/12/2018 tại văn bản số 2797/VPUBND –KT của UBND tỉnh Bình Phước giao Sở TN&MT tham mưu giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp chế biến mủ cao su.

Theo đó, ngày 15/01/2019, Sở TN&MT đã tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị giữa đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp với đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Thông qua buổi họp, các doanh nghiệp kiến nghị được áp dụng loại B của QCVN- 01-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.

Ông Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước (TN&MT), cho biết: Ngày 26/12/2018 tại văn bản số 2797/VPUBND –KT của UBND tỉnh Bình Phước giao Sở TN&MT tham mưu giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp chế biến mủ cao su. Theo đó, ngày 15/01/2019, Sở TN&MT đã tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị giữa đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp với đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Thông qua buổi họp, các doanh nghiệp kiến nghị được áp dụng loại B của QCVN- 01-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Dựa trên kiến nghị của 12 doanh nghiệp, Sở TN&MT đã tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng các công trình xử lý nước thải của các nhà máy. Qua khảo sát, Sở TN&MT nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp đã có ý thức nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cương bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ông Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Phước, cho biết: Qua khảo sát, Sở TN&MT nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp đã có ý thức nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cương bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó, các doanh nghiệp phải thực xả nước thải tại cột A.

Dựa trên kiến nghị của 12 doanh nghiệp, Sở TN&MT đã tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng các công trình xử lý nước thải của các nhà máy. Qua khảo sát, Sở TN&MT nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp đã có ý thức nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cương bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Do đó, các doanh nghiệp trong ngành chế biến mủ cao su và khoai mỳ buộc phải nâng chuẩn lên cột A. Và chính vì điều này đã khiến các doanh nghiệp làm đơn kiến nghị. Vì vậy Sở TN&MT kiến nghị UBND, Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo và trên tinh thần tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động.

 Sẽ xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp

Sau khi nghe kiến nghị của các doanh nghiệp và báo cáo của Sở TN&MT, ông Nguyễn Văn Lợi -  Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho rằng: Theo quy chuẩn nước thải cột A, là trách nhiệm của toàn xã hội. Ở thời điểm ông còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về mảng này thì rất nhiều người dân đã làm đơn kiến nghị liên tục về việc xả thải của các nhà máy chế biến mủ cao su.

ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, cho rằng: Theo quy chuẩn nước thải cột A, là trách nhiệm của toàn xã hội. Ở thời điểm ông còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về mảng này thì rất nhiều người dân đã làm đơn kiến nghị, kiến nghị liên tục về việc xả thải của các nhà máy chế biến mủ cao su. Tuy nhiên, xét về mặt đóng góp ngân sách cho tỉnh khá lớn cho tỉnh, cho nên UBND tỉnh đã đưa ra giải pháp là trong 3 năm các doanh nghiệp phải đảm bảo quy chuẩn về nước xả thải cột A. Nhưng sau 3 năm và tới bây giờ, các doanh nghiệp cũng có làm nhưng thấy khó quá không thể thực hiện được, cộng với việc giá mủ cao su thế giới ảm đạm, do đó ông Lợi đề nghị:p/Một là, giao Sở TN&MT kiểm tra, xem lại môi trường pháp lý. Nếu mà Bộ TN&MT quy định cho loại B thì báo cáo lãnh đạo tỉnh để xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chỉ đạo: Giao Sở TN&MT kiểm tra, xem lại môi trường pháp lý. Nếu mà Bộ TN&MT quy định cho loại B thì báo cáo lãnh đạo tỉnh để xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xét về mặt đóng góp ngân sách cho tỉnh khá lớn cho tỉnh, cho nên UBND tỉnh đã đưa ra giải pháp là trong 3 năm các doanh nghiệp phải đảm bảo quy chuẩn về nước xả thải cột A. Nhưng sau 3 năm và tới bây giờ, các doanh nghiệp cũng có làm nhưng thấy khó quá không thể thực hiện được, cộng với việc giá mủ cao su thế giới ảm đạm, do đó ông Lợi đề nghị:

Một là, giao Sở TN&MT kiểm tra, xem lại môi trường pháp lý. Nếu mà Bộ TN&MT quy định cho loại B thì báo cáo lãnh đạo tỉnh để xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp. Bản thân lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo Trung ương cũng mong muốn doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó cũng phải chuẩn bị môi trường pháp lý để trả lời cho cử tri về việc tại sao từ A lại xuống B, quy định nào…

Thứ hai, trong môi trường đầu tư hiện nay, về quan điểm của Đảng là không đánh đổi phát triển kinh tế với ô nhiễm môi trường. Nói thì dễ nhưng đi vào thực tiễn thì lại rất khó vị dụ như những trường hợp này. Do đó ông Lợi cũng đề nghị các doanh nghiệp chế biến mủ cao su, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ tư nhân, chúng ta thử bàn xem thời gian khoảng bao nhiêu năm hoàn chỉnh được hệ thống này? Với điều kiện phát triển kinh tế như bây giờ thì 3 – 5 năm có có thể hoàn chỉnh được không? Lãnh đạo tỉnh sẵn sàng nghe ý kiến của doanh nghiệp về vấn đề này.

Kết luận về các kiến nghị của doanh nghiệp chế biến mủ cao su, ông Lợi chỉ đạo: "Giao Sở TN&MT kiểm tra và báo cáo lãnh đạo tỉnh theo hướng trên, còn cụ thể sẽ bàn thêm".

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc:

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghịch lý quy định xử lý nước thải (Kỳ IV): Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chính thức lên tiếng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích