Nghị quyết 09: “Làn gió” mới của hội nhập

Enternews.vn (DĐDN) - Sự ra đời của Nghị quyết 09 trong bối cảnh các DNVN đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi hội nhập đã như một làn gió mới, một nguồn động viên to lớn đối với mỗi doanh nhân, mỗi người lao động trong các DN.

(DĐDN) -

Ngày 09/12/2011, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được ban hành. Sự ra đời của Nghị quyết 09 trong bối cảnh các DNVN đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi hội nhập đã như một làn gió mới, một nguồn động viên to lớn đối với mỗi doanh nhân, mỗi người lao động trong các DN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị: "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014" ngày 28/4/2014

Có thể nói, Nghị quyết 09-NQ/TƯ giống như một thông điệp chính trị vô cùng quan trọng, khích lệ đội ngũ doanh nhân trong thời điểm khó khăn. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử,

không phải đến bây giờ Đảng ta mới đề cập tới vai trò của đội ngũ DN, doanh nhân mà ngay từ lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm và coi trọng doanh nhân…

Từ bức thư gửi giới doanh nhân

Còn nhớ, từ chiến khu Việt Bắc về Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang của một gia đình giàu có nhất Hà Nội lúc đó và cũng tại ngôi nhà này Người đã viết Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và chỉ 2 tuần sau ngày Độc lập, ngày 18/9/1945, trong Tuần lễ vàng, các nhà công thương Hà Nội đã là giới chức xã hội đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tại Phủ Chủ tịch và tại cuộc gặp này giới công thương, theo lời kêu gọi của Người đã mang tiền của, công sức giúp đỡ Chính phủ trong lúc khó khăn về Tài chính.

Chưa đầy một tháng sau, ngày 13/10/1945, khi nghe tin giới công thương đã tập hợp lại thành Công thương cứu quốc đoàn (tổ chức tiền thân của VCCI ngày nay) và gia nhập vào Mặt trận Việt Minh, Người đã viết thư gửi giới Công Thương. Bức thư chưa đầy 200 chữ của người đã đi vào lịch sử như là một văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước về đội ngũ doanh nhân. Người viết “ Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”,

“việc nước việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương nghiệp thịnh vượng”,

“Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về DN, doanh nhân từ khi thành lập nước và nhìn xa hơn là chủ trương về việc áp dụng chính sách kinh tế mới, chính sách kinh tế nhiều thành phần của Lê Nin được Bác nêu trong Điều lệ của VN Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội từ năm 1925, đã cho thấy tầm nhìn thiên tài của Bác về mô hình kinh tế và vai trò của doanh nhân từ gần 100 năm về trước. Rất tiếc, do hoàn cảnh chiến tranh và mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã không cho phép chúng ta thực hiện đúng những chỉ dẫn quan trọng đó của Người.

Công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xét từ góc độ kinh tế, có thể nói là sự trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò của DN, doanh nhân. Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và các Nghị quyết Đại hội Đảng sau đó với các chủ trương, chính sách đổi mới và nâng cao hiệu quả khu vực DN nhà nước, khu vực HTX và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chủ trương cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân và việc quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm làm ngày doanh nhân VN... là những bước tiến quan trọng trong tư duy phát triển đội ngũ DN và doanh nhân ở nước ta.

Kể từ đó đến nay, nước ta có hàng triệu doanh nhân đang đứng mũi chịu sào, lãnh đạo, điều hành gần 500 ngàn DN, 15 ngàn hợp tác xã, 4 triệu hộ kinh doanh đã và đang góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới.

... Đến sự đồng hành của cả hệ thống chính trị

Trở lại với sự ra đời của Nghị quyết 09, đó là thời điểm được xem là khó khăn nhất của cộng đồng DNVN kể từ khi hội nhập. Đã có hàng trăm ngàn DN phải đóng cửa, ngừng hoạt động và giải thể, đó là những con số nghiệt ngã và xót xa, bởi đằng sau nó là mồ hôi, tài sản tích lũy của DN sau nhiều năm, là công ăn việc làm của hàng trăm ngàn người lao động. Vẫn biết rằng, chuyện DN rời khỏi thị trường là chuyện bình thường khi mà những cơ hội kinh doanh không tồn tại mãi mãi, khi mà môi trường kinh doanh chưa được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô vẫn còn có sự bất ổn, và nhất là khi đội ngũ

doanh nhân VN vẫn còn rất non trẻ, kinh nghiệm, truyền thống kinh doanh chưa được tích lũy, năng lực cạnh tranh còn rất hạn chế. Chính lúc này, việc xây

dựng và phát huy vai trò của Đội ngũ doanh nhân trở nên vô cùng quan quan trọng và khần thiết. Tính kịp thời của Nghị quyết 09 đã thể hiện tầm nhìn của Đảng về một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định tới việc phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Ngay khi ra đời, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai Nghị quyết 09 bắt đầu bằng việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết. Các Bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, các hiệp hội doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, sau 3 năm đi vào cuộc sống,

đã có trên 53 Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Tỉnh uỷ, Thành uỷ… xây dựng kế hoạch, chương trình, thực hiện Nghị quyết 09. Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ DN. Các Bộ, ngành,

tỉnh, thành đã vào cuộc tương đối đều tay. Hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đối thoại giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN được thực hiện thường xuyên đã khuyến khích, hỗ trợ cho DN phát triển sản suất - kinh doanh.

VCCI với vai trò là đại diện cho cộng đồng DN, doanh nhân VN đã đẩy mạnh công tác truyền, phổ biến Nghị quyết và chính sách mới trên các phương tiện thông tin

do VCCI quản lý. Đồng thời, tiến hành xây dựng Chương trình hành động với 4 nôi dung chính, bao gồm: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các DN, phát triển hiệp hội DN, thúc đẩy vai trò VCCI đại diện người sử dụng lao động và nâng cao chất lượng của các hoạt động tôn vinh khen thưởng DN. Con số gia tăng trên 12% khối lượng công việc phục vụ DN

của VCCI trong hai năm kể từ khi có nghị quyết 09 đã nói lên điều đó (mức trung bình cho suốt nhiệm kỳ 2008-2013 là 10%).

Nỗ lực bứt phá

Với tinh thần lan tỏa của Nghị quyết 09 như vậy, và sau những khó khăn, bất ổn của nền kinh tế, hiện nay kinh tế vĩ mô đang ổn định trở lại, nền kinh tế bắt đầu quá trình phục hồi, đất nước đang ở vào một giai đoạn hội tụ đủ các điều kiện để có thể tạo ra bước đột phá phát triển.

Các điều kiện này có thể thấy rõ trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã nêu yêu cầu đột phá thể chế tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới; chương trình 2 năm thực hiện cổ phần hóa 432 DN nhà nước - một chương trình cổ phần hóa rộng lớn nhất từ trước tới nay. Hay mới đây, Chính phủ có Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 về nâng cao năng lực cạnh tranh với quyết tâm cải cách rộng lớn nhất và quyết liệt từ trước đến nay, đặt cải cách thể chế trong cuộc đua tranh khu vực. Trong đó, đáng chú ý, Nghị quyết 19 đã nêu ra yêu cầu 2 năm, cụ thể từ nay đến năm 2015, cải cách thể chế phải đạt mức tiên tiến của ASEAN.

Và sau đó là Chỉ thị 11/CT-Ttg của Thủ tướng về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN sau cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng kinh doanh vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tính kịp thời của Nghị quyết 09 đã thể hiện tầm nhìn của Đảng về một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định tới việc phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, VN đang đứng trước ngưỡng cửa của nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng, TPP đang ở giai đoạn đàm phán nước rút và FTA VN - EU dự kiến sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm nay… Việc thực hiện các hiệp định này một mặt sẽ mở rộng cơ hội thị trường cho nền kinh tế, mặt khác đặt ra những áp lực đổi mới thể chế kinh tế theo hướng bình đẳng, minh bạch theo yêu cầu của luật chơi kinh tế toàn cầu. Các DN có đủ năng lực cần nỗ lực vươn lên hợp tác chặt chẽ với các đối tác, đầu tư đủ mức cho các chuỗi giá trị nông sản, các khu, cụm công nghiệp và thông qua các hiệp định thương mại tự do để tiếp tục đa dạng hóa đầu ra cho các sản phẩm, đặc biệt là nông sản VN tại các thị trường khó tính, nhưng đầy tiềm năng của thế giới. Đây là yêu cầu sống còn đối với nền kinh tế VN mà cho đến nay chúng ta còn chưa làm tốt.

Những việc này cũng phù hợp với mục tiêu thực hiện 3 đột phát triển lược và trọng tâm tái cấu trúc kinh tế không thể tách rời mục tiêu của Nghị quyết 09, đó là : “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các DN hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, DN có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Có thể nói, tinh thần đột phá của thể chế chưa bao giờ được khởi động mạnh mẽ như bây giờ, từ Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, thông điệp Thủ tướng, một loạt các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ. Đặc biệt, cách thức triển khai cũng khác biệt so với trước đây với việc lượng hóa các chỉ tiêu và có cơ chế giám sát thực thi rõ ràng.

Vì vậy, phát huy tinh thần của Nghị quyết 09, đây chính là thời khắc đánh dấu sự chuyển mình của đội ngũ doanh nhân VN, thời điểm mà các doanh nhân cần tận dụng tốt các cơ hội, phát huy nội lực đồng thời tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo dựng “lá chắn” vững chắc cho việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

TS Vũ Tiến LộcChủ tịch VCCI

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghị quyết 09: “Làn gió” mới của hội nhập tại chuyên mục Lăng kính của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích