Chủ đề: nghề nghiệp

nghề nghiệp, cập nhật vào ngày: 03:56, 17/01/2021

1 2 3 4

Đâu là nguyên nhân khiến thị trường chưa thể vượt qua ngưỡng 1.200 điểm?

Trong tuần qua và xét trong quá khứ thị trường cho thấy VN-Index thường gặp khó khăn tại vùng 1.200 điểm và thường xuất hiện xu hướng điều chỉnh tại ngưỡng này.