Với định hướng chủ đạo "Nguồn lực hội tụ", Techfest năm nay có mục tiêu trở thành nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới; cập nhật tình hình và tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cập nhật xu hướng công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất; kết nối đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Qua đây, Techfest tiếp tục tập trung tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách những vấn đề nhằm thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, đồng thời thúc đẩy hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra hiệu quả; thảo luận về các xu hướng công nghệ trên thế giới; chia sẻ của các điển hình khởi nghiệp thành công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp của những nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia hàng đầu.

Một số hình ảnh tại Khu triển lãm các gian hàng:

Một số gian hàng thuộc làng công nghệ du lịch thu hút đông đảo khách tham quan

Một số gian hàng thuộc làng công nghệ du lịch thu hút đông đảo khách tham quan

Làng Công nghệ Nền tảng số (Platform village)

Làng Công nghệ Nền tảng số (Platform village)

Làng Công nghệ 4.0 (Technology 4.0 village)

Làng Công nghệ 4.0 (Technology 4.0 village)

Làng Công nghệ nông nghiệp (AgriTech village)
Làng Công nghệ nông nghiệp (AgriTech village)

Làng Công nghệ nông nghiệp (AgriTech village)

Các gian hàng cũng thu hút nhiều khách tham quan quốc tế

Các gian hàng cũng thu hút nhiều khách tham quan quốc tế

Làng Đầu tư Quốc tế (International Investment village)

Làng Đầu tư Quốc tế (International Investment village)

Một số sản phẩm công nghệ nổi bật tại triển lãm

Một số sản phẩm công nghệ nổi bật tại triển lãm

Một sản phẩm khác của Làng Công nghệ 4.0 (Technology 4.0 village)

Một sản phẩm khác của Làng Công nghệ 4.0 (Technology 4.0 village)

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng của làng công nghệ nông nghiệp

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng của làng công nghệ nông nghiệp

Anh Tuấn - Diễm Ngọc