Chủ đề: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cập nhật vào ngày: 08:18, 24/11/2020

1 2

Gỡ vướng cho sản phẩm nông sản Việt ngay trên sân nhà

Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia Vũ Vinh Phú xung quanh câu chuyện hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản Việt vẫn chưa dễ dàng đưa vào hệ thống phân phối nội địa.