Nếu báo cáo sai lệch tài chính nghiêm trọng, Chủ tịch PVN sẽ bị miễn nhiệm

Enternews.vn (DĐDN) –Bộ Tài chính vừa công bố bản dự thảo quy chế quản lý tài chính mới cho công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí VN (PVN). Theo đó, chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên PVN nếu vi phạm điều lệ, quyết định không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường...

(DĐDN) –Bộ Tài chính vừa công bố bản dự thảo quy chế quản lý tài chính mới cho công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí VN (PVN). Theo đó, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên PVN nếu vi phạm điều lệ, quyết định không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường...

999999

Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Cụ thể, tại Điều 29 của Dự thảo quy định về "nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên" có nêu rõ, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên của PVN phải có nghĩa vụ thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nghĩa vụ được giao vì lợi ích của Nhà nước và của Công ty mẹ; không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng vốn, tài sản của Công ty mẹ nhằm thu lợi riêng cho bản thân, gia đình và người khác.

Đồng thời, hàng năm phải báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả quản lý, giám sát hoạt động của Công ty mẹ theo quy định, kết quả xếp hạng của công ty thành viên do Công ty mẹ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; báo cáo kịp thời các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền...

Dự thảo cũng quy định, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên vi phạm điều lệ Công ty mẹ, quyết định vượt thẩm quyền, không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Công ty mẹ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức bồi thường.

Ngoài ra, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên sẽ bị miễn nhiệm nếu báo cáo không trung thực tình hình tài chính Công ty mẹ từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài chính của Công ty mẹ.

Bên cạnh đó, nếu để Công ty mẹ thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hoà vốn, trừ các trường hợp: lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; những năm mới hoạt động sau khi đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ mà trong báo cáo khả thi xác định bị lỗ... Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên cũng sẽ bị miễn nhiệm.

Trường hợp để Công ty mẹ thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm sau thấp hơn năm trước hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do chủ sở hữu giao, không đảm bảo tiền lương tối thiểu cho người lao động thì chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên bị hạ tiền lương, không được thưởng...

Dự thảo lần này đã ấn định ngay cả khi Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn điều lệ cho PVN để tương đương với nguồn vốn của một dự án quan trọng quốc gia, sẽ vẫn phải được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Dự thảo tiết lộ công ty mẹ PVN có “khoản tiền để lại đầu tư hàng năm” (được giải thích là nguồn vốn nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho công ty mẹ, được phản ánh thành một mục riêng trong hệ thống sổ sách kế toán). Khoản tiền này, quy chế nêu PVN chỉ được dùng để đầu tư vào các dự án trọng điểm dầu khí theo danh mục do Thủ tướng phê duyệt và bổ sung một phần vào Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Về đầu tư ra ngoài, dự thảo ấn định: PVN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán... trừ khi Thủ tướng cho phép.

Để tránh sở hữu chéo, dự thảo ấn định công ty mẹ PVN không được góp vốn cùng công ty con để thành lập ra một công ty cổ phần, công ty TNHH khác...

Vũ Hiền

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nếu báo cáo sai lệch tài chính nghiêm trọng, Chủ tịch PVN sẽ bị miễn nhiệm tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích