Chủ đề: Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo, cập nhật vào ngày: 00:41, 14/08/2020

1 2 3 4 5 6

Quản lý vẫn "chạy theo" sự phát triển của công nghệ số

Ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam cho rằng: việc quản lý để thúc đẩy phát triển không gian số, công nghệ số là việc rất khó.