Chủ đề: Mỹ

Mỹ, cập nhật vào ngày: 21:18, 09/08/2020

2 3 4 5 6 7

Hà Nội gấp rút rà soát, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tại buổi giao ban ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định: tuần tới là tuần cao điểm của dịch.