MSB vừa chính thức cung cấp gói giải pháp tín dụng hữu hiệu dành cho doanh nghiệp nhỏ có mong muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.