Chủ đề: môi trường kinh doanh

môi trường kinh doanh, cập nhật vào ngày: 02:33, 05/08/2020

1 2 3 4 5 6

Nhiều biến đổi khó lường từ COVID-19 tác động đến kinh tế Việt Nam

"Có nhiều yếu tố bất định, đặc biệt những diễn biến biến đổi liên tục của dịch bệnh COVID-19 khiến công tác dự báo kinh tế của Việt Nam chưa bao giờ khó như hiện nay", Thứ trưởng Trần Quốc Phương.