Chủ đề: mô hình kinh doanh

mô hình kinh doanh, cập nhật vào ngày: 03:31, 21/01/2021

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO 20/01/2021: QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy chuẩn, ngành nông nghiệp vẫn còn khá nhiều việc để làm.