Lương tối thiểu vùng 2020

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ IV): Chênh lệch lớn trong đề xuất của các bên

cách đây 3 tháng | Cải cách hành chính

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ IV): Chênh lệch lớn trong đề xuất của các bên

07:10, 03/06/2019

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ III): Cần loại bỏ hàng xa xỉ phẩm ra khỏi "giỏ hàng hoá"

Đó là kiến nghị của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp liên quan tới "giỏ hàng hoá" tính “nhu cầu sống tối thiểu” - căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2020.

10:35, 31/05/2019

Lương tối thiểu vùng 2020 (kỳ II): Doanh nghiệp kiến nghị giãn lộ trình tới sau năm 2020

Lương tối thiểu đã đáp ứng 95,2% nhu cầu sống tối thiểu, tăng lương tối thiểu liên tục cao hơn tăng trưởng GDP, CPI và đặc biệt là cao hơn tốc độ tăng năng suất gây khó khăn cho doanh nghiệp.

17:14, 30/05/2019

Lương tối thiểu vùng 2020 (kỳ I): Lương tối thiểu đang "khoác" quá nhiều vai

Doanh nghiệp kiến nghị lương tối thiểu vùng đang mang quá nhiều vai trò, vừa là căn cứ tính lương bậc 1 vừa là căn cứ đóng bảo hiểm, điều này gây phát sinh chi phí lớn cho doanh nghiệp.

Vì sao Núi Pháo thắng kiện trong vụ tranh chấp trọng tài quốc tế với Jacobs?

Vì sao Núi Pháo thắng kiện 130 triệu USD với Jacobs, công ty con tại Úc của Jacobs GroupAustralia theo phán quyết của Hội đồng trọng tài do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore chỉ định?