Luật tố cáo (sửa đổi): Chỉnh lý, bổ sung thêm khoản 3, khoản 4 Điều 14

Enternews.vn Đây là một trong những nội dung được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật tố cáo (sửa đổi) sáng 8/11.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, qua ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông Khái cho biết, Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung thêm khoản 3, khoản 4 Điều 14 của Dự thảo theo hướng: quy định rõ thẩm quyền giải quyết của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người đứng đầu Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước, thẩm quyền của Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp.

Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, tại khoản 8 Điều 13 Dự thảo quy định Thủ tướng Chính phủ giải quyết tố cáo đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng…, nhưng các chức danh này là đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nên có sự trùng lặp về thẩm quyền giải quyết giữa Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó ông Khái giải trình, hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 210-QĐ/TW ngày 08/11/2013 về việc ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đồng thời, Quyết định số 210-QĐ/TW cũng giao các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương quy định cụ thể việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý.

“Như vậy, việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên do Đảng quy định, trong Luật này tập trung quy định về tố cáo vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, do đặc thù của hệ thống chính trị nước ta, cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu là đảng viên, việc vi phạm pháp luật cũng là vi phạm Điều lệ đảng, vì vậy cần có sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền của đảng và chính quyền trong việc xem xét, giải quyết” - ông Khái nói.

Ngoài ra, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết đối với doanh nghiệp trực thuộc tổ chức mình.

Chính phủ cũng đã tiếp thu và bổ sung tại khoản 3, Điều 17 của Dự thảo theo hướng người đứng đầu cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trực thuộc do mình quản lý trực tiếp.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 72 Dự thảo đã quy định, căn cứ vào Luật này, cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Luật tố cáo (sửa đổi): Chỉnh lý, bổ sung thêm khoản 3, khoản 4 Điều 14 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích