Hải Phòng: Cần tận dụng lợi thế của bất động sản công nghiệp

Sự phát triển của bất động sản công nghiệp sẽ là lợi thế để nhà đầu tư Hải Phòng bắt tay, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của cả các loại hình nhà ở.