Licogi bị nghi ngờ về sai sót kế toán

Enternews.vn Trong BCTC bán niên đã soát xét, Tổng Công ty Licogi bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục vì hàng loạt sai sót kế toán.

 Tổng Công ty Licogi bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục vì hàng loạt sai sót kế toán.

Tổng Công ty Licogi bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục vì hàng loạt sai sót kế toán.

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Tổng Công ty cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước, từ khoản lỗ 950 triệu đến nay đã chuyển thành lãi 2.6 tỷ.

Tuy nhiên, số liệu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/06/2018 cho thấy tài sản ngắn hạn chỉ ở mức 786.6 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lên đến 2,124 tỷ đồng dẫn đến nghi ngờ khả năng trả nợ. Bên cạnh đó là khoản lỗ lũy kế giữa niên độ là 393 tỷ đồng, chiếm 44% vốn điều lệ. Với tình hình tài sản ngắn hạn quá thấp so với nợ ngắn hạn cộng thêm hàng loạt các sai sót kế toán từ những kỳ trước mang sang khiến Licogi bị nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động.

Trong BCTC soát xét kỳ này, kiểm toán đã lưu ý đến hàng loạt các khoản mục có liên quan đến những kỳ kế toán trước. Loạt vấn đề ngoại trừ kiểm toán đưa ra gồm số dư đầu năm liên quan đến phê duyệt cổ phần hóa, dự án khu đô thị Nam Ga Hạ Long, khu đô thị mới Thịnh Liệt, các khoản phải trả. 

Cụ thể, công ty mẹ Licogi chưa nhận được phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền về các phương án xử lý tài chính được áp dụng trong BCTC cho giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2015. Do vậy, số dư đầu năm 2017 có thể thay đổi và đơn vị kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của các số dư này trong năm tài chính 2017. 

Với dự án khu đô thị Nam Ga Hạ Long, công ty mẹ Licogi đã ghi nhận doanh thu bán một số lô đất với doanh thu, giá vốn, lợi nhuận lần lượt 16,7 tỷ, 12,7 tỷ và 4 tỷ đồng. Nếu hạch toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 (VAS 14) thì doanh thu và giá vốn sẽ tăng lên, lợi nhuận cũng tăng thêm 0,7 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lỗ kế toán trước thuế trong năm 2017 giảm 0,7 tỷ đồng. Do dự án đã được chuyển nhượng cho công ty con năm 2017 nên số liệu không ảnh hưởng đến BCTC riêng giữa niên độ của công ty mẹ nữa.

Với khu đô thị mới Thịnh Liệt, năm 2016 trước khi bàn giao sang cho công ty con – Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi, công ty mẹ LIC đã ghi nhận vốn hóa lãi vay cho dự án vào tài khoản đối ứng "phải trả ngắn hạn khác" 87,46 tỷ đồng. Việc hạch toán này chưa tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 (VAS 16), nếu ghi nhận đúng thì khoản phải thu từ công ty con trên và khoản "phải trả ngắn hạn khác" tại thời điểm 31/12/2017 sẽ giảm 87,46 tỷ đồng.

Đến thời điểm 1/1/2017, công ty mẹ thực hiện vốn hóa lãi vay vào dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt với tổng giá trị lũy kế 282,58 tỷ đồng. Vì dự án kéo dài nên đơn vị kiểm toán không thể thu nhập được các thông tin cần thiết để xác định chi phí lãi vay vào dự án theo VAS 16.

Tại ngày 31/12/2017, Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi không thực hiện đánh giá khả năng thu hồi của các khoản tạm ứng cho Ban quả lý dự án Thịnh Liệt với giá trị khoảng 55 tỷ đồng. Công ty mẹ chưa thực hiện trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty con này theo quy định. Nếu công ty mẹ trích lập thì lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ giảm tương ứng khoảng 55 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cũng khuyến nghị những người sử dụng Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ - Licogi) nên đọc các Báo cáo tài chính riêng kết hợp với các báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Licogi và các Công ty con (“Tập đoàn”) cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 để có đủ thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của cả Tập đoàn.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Licogi bị nghi ngờ về sai sót kế toán tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích